Miami's Best Parks

Parks en Rekreaasje, Miami Style

Miami hat in breed ferskaat oan parken dy't in soad rekreaasjemooglikheden foar sportlibers oanbiede, dy't besykje om te kommen mei natuer en folks just nei in noflik plak om in spyljen te meitsjen op in moaie sneintemiddei. Yn dit artikel sjogge wy in pear fan 'e bêste parken dy't Miami en Súd-Florida oanbiede moatte.